להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

מקורות יהודיים (6)

שומרים שבת?

אחד העם, שבת וציונות
המשך

לב השבוע

החפץ חיים (ר' ישראל מאיר מראדין) שם עולם
המשך

מתנת שבת

תלמוד בבלי, מסכת שבת דף י', עמוד ב
המשך

מקורות עכשוויים (6)

השבת על פי בן גוריון

דוד בן גוריון, מתוך "נצח ישראל"
המשך

שבת בעיר העברית הראשונה

מאיר דיזנגוף, בעצרת בשנת 1833 לעניין חילול שבת בפרהסיה
המשך

תרבות – כן, מסחר – לא

מתוך אתר אמנת גביזון-מדן
המשך

יום מנוחה אינו כפייה

מתוך חיים כהן, מבוא אישי - אוטוביוגרפיה, הוצאת דביר, 2009 עמ' 292
המשך

שבת = שיוויון

הפילוסוף הרמן כהן, מובא בתוך ספר השבת, עמ' 151
המשך

ארמון בזמן

אברהם יהושוע השל, השבת
המשך

מקורות קלאסיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מקורות אקדמיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מקורות משפטיים (3)

חוק שעות עבודה ומנוחה

מתוך אתר משרד הכלכלה
המשך

חוק ההסמכה

מתוך אתר משרד הכלכלה
המשך

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד
המשך

הומור (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מידע ונתונים (2)

סקר גיאוקרטוגרפיה – פתיחת עסקים בשבת

מתוך אתר מכון "גיאוקרטוגרפיה"
המשך

אז מה עושים בעולם?

מתוך הסדרים להנהגת יום מנוחה שבועי, סקירה משווה. עו"ד דינה צדוק, נכתב לחברת הכנסת שלי יחימוביץ'
המשך