להתחברות

שקרים לבנים | עמוד דיון

תקציר

שקרים לבנים

כיצד נוהגים בחבר שבת זוגו אינה מתאימה לו?

בית שמאי

אסור לשקר  אפילו כדי לשמח חתן וכלה חשוב להימנע מלומר דבר שקר אלא רק במקרה חמור. במקרה של חתונה ניתן לשבח את הכלה על מה שבאמת יש בה ולהרחיק את השקר מהחברה שלנו.

יוסף שטרית  ואני חולק על יוסי צוריה

להרחבת העמדה לחץ כאן   

בית הלל

מותר לשקר כדי לשמח חתן וכלה . החיים אינם בית משפט . מערכת יחסים חברתית מחייבת עיגול פינות ויצירת אווירה טובה ומעודדת לכולם.  אם החתן בחר בכלה הרי היא בוודאי נאה בעיניו. שמחת בני הזוג חשובה יותר מקריטריונים אסתטיים מחמירים.

להרחבת העמדה לחץ כאן

סיכום

הדיון המורחב

x

על פי מה שלמדנו השבוע ראינו בבבא מציעא (דף ל' עמוד א' )שירושלים חרבה על כך שנהגו בה דין תורה. רק דין ולא התחשבו בחסד וערכים אחרים נוספים המצויים בתורה.

קורות האנשים בתקופת החורבן השני, האינדיבדואליות, חוסר האכפתיות אחד מהשני הביא לחורבן.

מכאן ברור לי שיש לשקר על מנת לתת תחושב טובה (כמובן לא בכל מקרה ולא להוציא אדם מן המציאות בצורה מוגזמת) על מנת להיות אנושי ולתת לו תחושה טובה.

שטרית יוסף

x

משמיה דאסף: למדנו על מקרים רבים בהם ההלכה לא מתחשבת במציאות. עדות של עד אחד לא עוזרת למרות שאין חשש שהוא ישקר (למשל כשמדובר ברב).

דבר דומה הוא היחס שלנו לחנוכה, שהחשמונאים יצאו צדיקים למרות שכולנו יודעים את טיבם ההיסטורי. דוגמא נוספת היא סוגיית "תנורו של עכנאי", שם אפילו עדות השמים אינה מתקבלת.  אם כך, ניתן לומר שבית הלל מביעים אמת משפטית, בעוד בית שמאי אולי מביעים אמת לאמיתה. ומה עדיף?

אסף צוריאל

עורך

עורך

x

מנקודת ראות הלכתיץת יהודית ברירת המחדל היא לאמר אמת.  לגבי אמירת שקר – יש שתי שאלות:

1. אימתי מותר לשקר?

-2. אימתי צריך לשקר?

 

האם במקרה הכלה הלא נאה, בית הלל אומרים שמותר לשקר או שצריך לשקר?

יוסי צוריה

עורך

x

האם בית שמאי יחלקו גם כאן?

אודי ליאון

עורך

x

בתוספתא סנהדרין , פרק א', הלכה ג', מופיע המשפט:

"כל מקום שיש אמת, אין שלום. וכל מקום שיש שלום, אין משפט. ואיזהו משפט אמת? – שיש בו שלום. הוי אומר זה הביצוע (פשרה).:"

 

אורי אגוז

עורך

x

האם לא מופיע במסכת סוטה(מט: ) שאחת מהצרות הגדולות שיהיו ב'עקבתא דמשיחא' היא ש'האמת תהא נעדרת'? אדרבא! היום יש מקום גדול יותר לחזק ולהגדיל את האמת בעם ישראל!

אודי ליאון

תגובות

user profile image
אודי ליאון
8.03.2014 20:14

, סיפור מענין סיפר לי מו"ר ר' יואל בן נון . מה דעתכם במקרה הזה

"בדיון בבית הספר לקצינים של צה"ל (בה"ד 1) על אופן הסיפור למשפחות שכולות של לוחמים, ובפרט, האם לחשוף מחדלים של הנופלים עצמם, שגרמו לנפילתם, הבאתי את הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל ביחס לכלה, כדי להמחיש שיש חובה מוסרית לא לפגוע בבני אדם, והיא אף גוברת על מידת האמת לדברי בית הלל, ולפי ההלכה שנפסקה כמותם. אחד הקצינים, ממדריכי הצוערים, כתב לי פתק מרשים – 'אני מזדהה עם בית שמאי!'"

user profile image
אודי ליאון
17.10.2013 13:22

כיצד מתיישב העקרון של "מדבר שקר תרחק" עם "לשקר מפני השלום" כמו בספר בראשית

האם בית שמאי יחלקו גם כאן?

user profile image
עורך
17.10.2013 13:22

דיון במתח בין אמת ושלום – הזוית של בית שמאי.

user profile image
עורך
17.10.2013 13:23

הערה בנוגע למהות משפט האמת.

user profile image
עורך
17.10.2013 13:24

האם עמדת בית הלל תלויה בנסיבות היסטוריות .

user profile image
תיאו
17.10.2013 13:24

מכיוון אדרבא! נאמר שב'עקבתא דמשיחא' 'האמת תהא נעדרת'.היום יש מקום גדול יותר לחזק ולהגדיל את האמת בעם ישראל!

user profile image
אורי אגוז
17.10.2013 13:24

מדברי התוספתא בסנהדרין עולה שביצוע משפט אמת הוא פשרה.

user profile image
יוסי צוריה
17.10.2013 13:22

מבחינה הלכתית, ברירת המחדל היא לומר אמת.

לגבי אמירת שקר, ישנן שתי שאלות:

1. אימתי מותר לשקר?
2. אימתי צריך לשקר?

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש