להתחברות

עמוד משתתף

ישעיהו לייבוביץ'

ישעיהו לייבוביץ'

מסחר בשבת

האם יש להתיר או לאסור פעילות מסחרית בשבת ?