להתחברות

פתיחה

רוני שפירא

ישנם שני תנאים שצריכים להתקיים כדי שניתן יהיה לקבל מינוי של איש ציבור שהואשם ותיקו נסגר. האחד, הוא אופן התנהגותו והתנהלותו במהלך המשפט – על איש הציבור לשמור על יושרה לאורך כל הדרך. השני, הוא עשיית תשובה – על איש הציבור לקבל על עצמו תקופת צינון בה יתרום לחברה.

יובל גולדפוס

יש לקבל את הכרעת בית המשפט ולהתיחס לאיש ציבור שתיקו נסגר כאל מי שלא פשע ואין סיבה למנוע ממנו מלכהן שוב בתפקידו או בתפקידים ציבוריים אחרים.

ערן בן-יהודה

איש ציבור שתיקו נסגר נענש פעם אחת במהלך בירור ההאשמות נגדו, כשהוכפש שמו הטוב באמצעי התקשורת. לכן אין צורך להעניש אותו שנית לאחר שנסגר התיק ולמנוע ממנו לכהן בתפקיד ציבורי.

שירה בן-אלי

אמות המוסר שלנו ביחס לתפקיד ציבורי, צריכות להיות גבוהות יותר מאשר אמות המידה של החוק הפלילי. יש שלוש עילות שבגינן ניתן לסגור תיק ("חוסר ענין לציבור", "אין ראיות מספיקות" ו- "חוסר אשמה") והן אינן מהוות מדד מוסרי, אלא הצדקה פרוצדורלית בלבד.

סיכום