להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

ארמון בזמן

על האדם המבקש לחשוף את קדושת היום
מוטלת המשימה לנטוש את הניכור
הקיים במסחור הבוטה של החיים,
ואת היותו לכוד בעול העמל והיגיעה.
עליו לצעוד הרחק מהקולות הצורמים שבשאר הימים,
ממתחים ומתאוות הרכישה…

שישה ימים אנו נאבקים בעולם,
וסוחטים רווח מן האדמה;
בשבת אנו פונים אל הזרע הנצחי הנטוע בנפשנו…

היום השביעי הוא כארמון בתוך הזמן,
ובממלכת הזמן ימצא כל אדם את מקומו.
אין המדובר בתאריך בלוח השנה,
אלא באווירה רוחנית ייחודית

אברהם יהושוע השל, השבת

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד