להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

השבת על פי בן גוריון

אין יהודי חייב להיות דווקא אדוק
למען יראה הערך הרב שיש בקיום השבת ומועדי ישראל,
כימי מנוחה וחגים היסטוריים
המנחילים צביון יהודי ורציפות היסטורית
לחיינו הציבוריים

דוד בן גוריון, מתוך "נצח ישראל"

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד