להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

חוק יסוד – חופש העיסוק

חוק-יסוד זה

מטרתו להגן על חופש העיסוק

כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל

כמדינה יהודית ודמוקרטית.


כל אזרח או תושב של המדינה

זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.


לנוסח המלא

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד