להתחברות

מקורות

חוק שעות עבודה ומנוחה

שעות המנוחה השבועית

(א) לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד.

(ב) המנוחה השבועית תכללו –

(1) לגבי יהודי – את יום השבת;

(2) לגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את יום הראשון

או את היום הששי בשבוע,

הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו

העבדת עובד במנוחה השבועית אסורה.

מתוך אתר משרד הכלכלה

לנוסח המלא לחצו כאן

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים