להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

יום מנוחה אינו כפייה

אמת הדבר שאין רואים 'כפייה' בנורמות המחייבות התנהגות בהתאם לדת

כשניתן לראות במטרת החקיקה גם מטרה חילונית:

החוק הקובע את השבת ומועדי ישראל כימי מנוחה רשמיים,

למשל, משיג, נוסף על מטרתו הדתית,

גם מטרה חילונית מובהקת של ימי מנוחה לעובדים,

ועל כן מעולם לא נשמעה טענה שיש בחוק זה משום כפיה דתית.

אילו היה המחוקק מטיל חובה על כל אדם

לשמור את השבת ומועדי ישראל כהלכתם,

כי אז הייתה זו כפייה דתית מובהק

אך בין יום מנוחה רשמי לבין שמירת שבת כהלכתה אין ולא כלום.

מתוך חיים כהן, מבוא אישי – אוטוביוגרפיה, הוצאת דביר, 2009 עמ' 292

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד