להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

לא רק לחרדים כואב

כל החנויות בעיר צריכות להיות סגורות מערב שבת ועד מוצאיה.

חילול השבת מכאיב לא רק לחרדים

כי אם לכל מי שרוצה לראות בת"א עיר ואם בישראל,

יורשתם של מרכזי היהדות בגולה.

השבת היא אות הסולידריות הלאומית הנפלאה ביותר מדור לדור,

וכל הפוגע בה, באחדות ישראל הוא פוגע.

מאיר דיזנגוף, ראש העיר תל אביב, מודעה עירונית מס' 36

למודעה המלאה לחצו כאן

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד