להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

לב השבוע

השבת היא המרכז,
אשר כל ימי השבוע יונקים ממנו…

כמו הלב,
שממנו נמשכת החיות לכל האיברים

החפץ חיים (ר' ישראל מאיר מראדין) שם עולם

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד