להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

מרכזי קניות בערים או מחוצה להן

לשאלה –
האם אתה בעד או נגד פתיחת מרכזי קניות בשבת מחוץ לערים,

השיבו הנשאלים כך:

בהחלט בעד – 37%

בעד – 33%

מתנגד – 18%

מתנגד בתוקף – 12%

לעומת זאת, לשאלה –

האם אתה בעד פתיחת מרכזי קניות בשבת בערים,

השיבו הנשאלים כך:

בהחלט בעד – 32%

בעד – 29%

מתנגד – 25%

מתנגד בתוקף – 14%

הסקר משנת 2002, מתוך מאבקים ציבוריים בנושא השבת, אורלי אילני

למאמר המלא לחצו כאן

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד