להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

מתנגדים להחלטת בג"ץ

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד