להתחברות

שבתון לכל עובד | מקורות

סכנת הבטלה

"רבי אליעזר אומר

אפילו הכניסה לו מאה שפחות
כופה לעשות בצמר
שהבטלה מביאה לידי זימה").

הסבר:
כשאשה מתחתנת
ומביאה אתה שפחות שיכולות בעצם לעשות
את כל עבודות הבית במקומה

מציעה המשנה
שהיא בכל זאת תעבוד בעבודה כלשהיא
[בתקופת חז"ל – בסריגה , בימינו אולי קריירה?]

שכן בטלה מוחלטת עשויה להביא לניוון מיני .

משנה כתובות פרק ה:

מקורות אחרונים

Avatar

סכנת הבטלה

אשה בעלת משרתים שעושים עבורה את כל העבודות .