להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

סקר גיאוקרטוגרפיה – פתיחת עסקים בשבת

לשאלה, האם יש להתיר פתיחת עסקים בשבת ­ דהיינו, שכל בעלים של חברה או בית עסק יוכלו להחליט אם לפתוח בשבת, ובלבד שיובטח, באמצעות חוק, שזכויותיו של כל עובד יישמרו (לא יפוטר, לא יקופח, לא יופחת שכרו), אם יעדיף שלא לעבוד בשבת מסיבה כל שהיא, השיבו הנשאלים:

צריך לאפשר פתיחת עסקים בשבת %55
 לא לאפשר %40 40%
אין דעה 5 5%

לתוצאות הסקר המלא לחצו כאן

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד