להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

שבת אפילו לבהמות

ששת ימים תעשה מעשיך

וביום השביעי תשבת,


למען ינוח שורך וחמרך

וינפש בן אמתך והגרשמות כג, יב

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד