להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

שבת = שיוויון

מתוך שינוי הנוסחאות
שבין הדברות הראשונות והשניות…
(בין שמות לדברים)

נתברר הדבר לאין ספק,
שתעודת השבת היא לקיים את השויון של בני האדם,
שלא להשגיח בהבדל ביניהם במעמדם החברתי

הפילוסוף הרמן כהן, מובא בתוך ספר השבת, עמ' 151

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד