להתחברות

מסחר בשבת | מקורות

שומרים שבת?

אפשר לומר, בלי שום הפרזה,

כי יותר משישראל
שמרו את השבת,
השבת שמרה אותם

אחד העם, שבת וציונות

מקורות אחרונים

Avatar

חוק יסוד – חופש העיסוק

דיני חוקה - חוק יסוד