להתחברות

קרבן או מקרבן | עמוד דיון

תקציר

קרבן או מקרבן

האם אין בהכשלת מינוי של איש ציבור שתיקו נסגר- משום עוול?

רוני שפירא

ישנם שני תנאים שצריכים להתקיים כדי שניתן יהיה לקבל מינוי של איש ציבור שהואשם ותיקו נסגר. האחד, הוא אופן התנהגותו והתנהלותו במהלך המשפט – על איש הציבור לשמור על יושרה לאורך כל הדרך. השני, הוא עשיית תשובה – על איש הציבור לקבל על עצמו תקופת צינון בה יתרום לחברה.

יובל גולדפוס

יש לקבל את הכרעת בית המשפט ולהתיחס לאיש ציבור שתיקו נסגר כאל מי שלא פשע ואין סיבה למנוע ממנו מלכהן שוב בתפקידו או בתפקידים ציבוריים אחרים.

ערן בן-יהודה

איש ציבור שתיקו נסגר נענש פעם אחת במהלך בירור ההאשמות נגדו, כשהוכפש שמו הטוב באמצעי התקשורת. לכן אין צורך להעניש אותו שנית לאחר שנסגר התיק ולמנוע ממנו לכהן בתפקיד ציבורי.

שירה בן-אלי

אמות המוסר שלנו ביחס לתפקיד ציבורי, צריכות להיות גבוהות יותר מאשר אמות המידה של החוק הפלילי. יש שלוש עילות שבגינן ניתן לסגור תיק ("חוסר ענין לציבור", "אין ראיות מספיקות" ו- "חוסר אשמה") והן אינן מהוות מדד מוסרי, אלא הצדקה פרוצדורלית בלבד.

סיכום

הדיון המורחב

x
כל הכבוד רוני! ראשית על היותך החלוץ הנחשוני שהשיק את התגובה הראשונה בבית מדרש שכפול בית פרת – שיהיה במזלט לכולנו . שנית על תושייתך המהירה ומציאתך את המשך הסיפור שאותו העלינו כבר בזכותך לעמוד המקורות שבאתר. (זוכרים? מצד שמאל למעלה בעמוד הזה, ואפשר כמובן גם בקישור ישיר) אבל לא לגמרי הצלחתי לרדת לסוף דעתך : א. מה הסקת מהמשך הסיפור ביחס לתגובתך כאן ? ב. את מדברת על דרך ההתנהלות של איש הציבור במשפט וכו' – אבל כאן מדובר באנשים שמכחישים מכל וכל את ההאשמה כלפיהם – האם את שוללת את זכותם לכפור בהאשמה?
 

אודי ליאון

רוני שפירא

7 תגובות
  • אודי ליאון

  • רוני שפירא

  • אודי ליאון

  • רוני שפירא

  • שירה בן-אלי

  • עורך

  • פולינה סקלארבסקי

x

מתחבר לדברים של רוני, שרלבנטיים במיוחד כאשר מדובר בעוסקים בתורה כמו גם בצורכי ציבור. אדם המקדיש את חייו ללימוד תורה צריך להיות אדם שאין פגם מוסרי עמוק בהתנהלותו. כבני אדם, כולנו עלולים לחטוא אך גם לעשות תשובה, אך חלק מתהליך התשובה הוא גם ההתרחקות מהרוע והפרישה מהמקום בו היינו כדי לאלץ את עצמנו לקחת 'פסק זמן' בשביל להקדיש זמן לתשובה וברור מעמיק יותר של המקום שהגענו אליו. 

עמרי די-נור

2 תגובות
  • שירה בן-אלי

  • מיכאל ברמץ

שלמה נטר

ערן בן-יהודה

יובל גולדפוס

x

לגבי מקרה 3 לעיל – איש ציבור אשר הורשע, ריצה את עונשו ומבקש עתה לחזור ולכהן –

עולות פה שאלות חשובות על המשמעות של ענישה (האם היא נועדה ללמד את העבריין לקח? לפצות את הנפגע? להגן על החברה מהשפעתו המזיקה של העבריין? להרתיע אחרים מלפשוע?), על האפשרות לעשות תשובה (האם אנו מוכנים לסלוח? האם תשובה "מוחקת" חטאים? האם אנחנו באמת מאפשרים לעבריין לעשות תשובה מלאה אם איננו נותנים לו לחזור לסטטוס ה"נקי" בו היה לפני שפשע? איך אנחנו מקבלים שבים/מי שריצה את עונשו בחזרה לחברה? האם חובה "לעשות תשובה" ולהביע חרטה כתנאי לריצוי העונש?).

אם כן נחליט להיכנס לדיון בנושא זה אני רוצה להציע לפחות שני מקורות נוספים –

1. חז"ל דנו כבר בנושא זה במסגרת המושג של "תקנת השבים". במדינת ישראל של היום ישנו "חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים" (1981) אשר ניתן לקרוא עליו בקצרה בויקיפדיה – כאן.

2. ספציפית לגבי חזרה של איש ציבור לתפקידו לאחר שריצה את עונשו – ישנו דיון בנושא בכמה מקומות אצל חז"ל, וביניהם:

א. במשנה במסכת מכות פרק ב' משנה ח'

 וגם ברמב"ם –

ב הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ז, יג

ג. הלכות סנהדרין פרק יז, יב

יובל גולדפוס

מתן קפלן

עורך

הרב יובל שרלו

עורך

תגובות

user profile image
עורך
3.06.2015 19:42
לפי ההלכה הזו – כאשר יש בעיה חברתית רחבה – שמחייבת פתרון אפשר להעניש וק"ו לסלק מתפקידו כדי לבלום את התופעה   יתכן שהמקבילה שלנו היום היא דוח מבקר המדינה ששניהם לא מוסדות ענישה וחקירה משפטית מלאה ואז אולי  אפשר להקים מוסד דומה להרכבי ועדת חקירה
user profile image
יובל גולדפוס
5.01.2015 21:27

לגבי מקרה 3 לעיל – איש ציבור אשר הורשע, ריצה את עונשו ומבקש עתה לחזור ולכהן –

עולות פה שאלות חשובות על המשמעות של ענישה (האם היא נועדה ללמד את העבריין לקח? לפצות את הנפגע? להגן על החברה מהשפעתו המזיקה של העבריין? להרתיע אחרים מלפשוע?), על האפשרות לעשות תשובה (האם אנו מוכנים לסלוח? האם תשובה "מוחקת" חטאים? האם אנחנו באמת מאפשרים לעבריין לעשות תשובה מלאה אם איננו נותנים לו לחזור לסטטוס ה"נקי" בו היה לפני שפשע? איך אנחנו מקבלים שבים/מי שריצה את עונשו בחזרה לחברה? האם חובה "לעשות תשובה" ולהביע חרטה כתנאי לריצוי העונש?).

אם כן נחליט להיכנס לדיון בנושא זה אני רוצה להציע לפחות שני מקורות נוספים –

1. חז"ל דנו כבר בנושא זה במסגרת המושג של "תקנת השבים". במדינת ישראל של היום ישנו "חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים" (1981) אשר ניתן לקרוא עליו בקצרה בויקיפדיה – כאן.

2. ספציפית לגבי חזרה של איש ציבור לתפקידו לאחר שריצה את עונשו – ישנו דיון בנושא בכמה מקומות אצל חז"ל, וביניהם:

א. במשנה במסכת מכות פרק ב' משנה ח'

 וגם ברמב"ם –

ב הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ז, יג

ג. הלכות סנהדרין פרק יז, יב

user profile image
מתן קפלן
5.01.2015 21:28
, הייתי רוצה להחזיר אותנו לשאלות הרבות שהסיפור מעלה בכלל (למורכבות הרבה של הסיפור ביחס לאיש הציבור, ומהי שמועה רעה אני ממליץ להתבונן במקור של הרב יהודה ברנדס "חכם ששמועתו רעה": מהי שמועתו רעה; האכזריות שבנידוי; תורת תלמיד חכם וכאן הלאה) ובפרט ליחס בין הציבור לבין תלמיד חכם, איש שררה.

מרכז הסיפור לטעמי הוא רב יהודה ולא המנודה ואולי הסיפור הזה הוא מה שלא כתוב בו ומה שלא שאלנו – 1. כיצד הציבור הגיב לדברי רבי יהודה. אין כל ספק ששמועתו של ההוא צורבא מרבנן הודלפה ל"כלי התקשורת" וכאן אולי נכנס יסוד נוסף שלא דיברנו עליו והוא מקומה של הרכילות וצהובונים שיש בכליהם לתרום תרומה רבה לכך שאנחנו כציבור לא מוכנים לסלוח וממהרים לשפוט.

2. כתוצאה מכך, מעמדו של רב יהודה יכול היה להיפגע – הסיפור משתמש בכך שאותו צורבא מרבנן ככל הנראה לא נודה עד הסוף בזמנו של רב יהודה.

3. כאן עולה קושיה נוספת: חוסר האמון של המערכת עצמה במה שפסק רב יהודה – למה לכתחילה לבטל נידוי? אם יש נידוי יש סיבה מספיק טובה לר' יהודה לפסוק כך (והראיה לכך היא סוף הסיפור בו עומד אותו תלמיד חכם זקן שהגיע באותו היום לבית המדרש כדי לתמוך בהמשך הנידוי)

4. מקור נוסף שארצה להביא אותו כנקודה למחשבה הוא סיפור דוד ובת שבע. אין כל טעם לבאר את הסיפור ואת המורכבות שפסוקים, אבל הסיפור מעלה כמה נקודות למחשבה כפי שעלו כאן:

א. הכרתו של דוד המלך בחטאו – האם יש בה מספיק כדי שדוד המלך ישוב למלוך?

ב. הנביא והפרספקטיבה האלוהית על החטא – חטאים חמורים (של רצח וניאוף), ובכל זאת בוחר הנביא למחול (במידת מה)

ג. שימוש איש השררה בחוק ואי יכולתו של החוק לתת תשובה מספיקה למצבים כאלה  – אע"פ שמבחינה חוקית הוא לא נאף או רצח הנביא רואה בכך חטא חמור ובעקבות כך גם העונש.

ד. השאלה המרכזית שאני חושב שיש לשאול- האם אנחנו כחברה דמוקרטית מערבית, היינו מסוגלים למחול לדוד המלך לאחר שהוא עשה תשובה? (ואם תמשיכו עד כמעט סוף שמואל, תיווכחו לדעת שדוד המלך לאחר החטא אינו דוד המלך שאנחנו מכירים. הוא אדיש, פסיבי, מתרחק, וחושב שהממלכה שלו, כעונש, תיקרע מידיו. המעניין הוא – שהחבורה סביבו לא מבינה את המתרחש); האם אנחנו היינו מסוגלים להגיד לנתן הנביא- צדקת, או שגם לנתן הנביא עצמו היו מתנגדים – דוד המלך לא יכול לעשות כך וכו'…

מה שאני רוצה ללמוד מסיפור דוד ובת שבע הוא גם את השאלה – יחס הציבור, כלפי שני דברים:

1. החוטא והחטא

2. היכולת שלנו כציבור למחול; הסכנה שבאי היכולת של הציבור למחול.

מכאן מסקנות לסיפור רב יהודה וההוא צורבא מרבנן. עד כמה אנחנו קשובים לכך שלרב יהודה מתנגדים – מקרב הציבור ומקרב חכמים. עד כמה אנחנו קשובים לכך שאולי הציבור לא מוחל, אבל אולי הציבור כן מוחל ורב יהודה עצמו עמד על תוקפו ותקפותו של הנידוי ואולי אפילו שילם על כך באופן אישי (בחייו?).

עד כמה אנחנו כציבור מוכנים למחול ועד כמה אנחנו נותנים אמון במערכת החוק שתיתן לכך תשובה. הדברים אולי מתקשרים למה שיובל כתב. ואני רציתי להרחיב, ולתת מקום לפן הסוציולוגי שבסיפור – הציבור.

האם אין בהכשלת מינוי איש ציבור שתיקו נסגר משום עוול – התשובה המפחידה היא (בגלל שני הכיוונים שהיא מסוגלת להוביל) הציבור ייתן לכך את התשובה.

user profile image
עורך
5.01.2015 21:28
תקצירי העמדות:- עד כה

לכאורה מתקציר העמדות ובסיכום  בתחילת העמוד לחטאו היא הקובעת .

האמנם הבנו אתכם נכון ?

בכל מקרה לא לגמרי ברור לי – מה עמדתכם במקרה המקורי שהצגנו : עמנואל רוזן וסילבן שלום – שמכחישים בתוקף את החשדות אבל ישנן טענות .

ראו למשל כאן את הראיון שנעשה עם מוטי אלון בעובדה שבו הוא תקף את אנשי פורום תקנה – על כך שנידו אותו ודרשו ממנו לעזוב את כל תפקידיו – למרות שבאותו שלב לא הוגשה אף תלונה למשטרה

האם לדעתכם טעו חברי פורום תקנה בשעתו – בדרישתם מהרב אלון ?

user profile image
הרב יובל שרלו
2.03.2015 18:18
שלום לכולם,   כתבתי על הנושא מאמר מסודר בקובץ אחריות ציבורית בישראל: http://www.kotar.co.il/kotarapp/index/Book.aspx?nBookID=97376326 עיקרי טענתי: ניתן לעצב מסלול של חזרת איש ציבור שסרח ליכולת להתמודד עם משרה ציבורית. מסלול זה אינו ענישה, ואין לקבל את העמדה של ״כיוון ששילם אדם את חובו לציבור הוא יכול לשוב״, או התניית האפשרות לשוב במעבר זמן מסוים. מדובר בתהליך, שהתנאי הראשוני שלו הוא הודאה ציבורית בעבירה המיוחסת לו. כל טוב
user profile image
שירה בן-אלי
8.01.2015 21:14

אני רוצה להתעכב רגע על ההבחנה בין פגם מוסרי לבין עבירה פלילית

במיוחד ביחס למקור. אני מבינה את המקור, ביחס לעבירות בין אדם למקום. ז"א לבישת השחורים והליכה למקום לא מוכר, כשהיצר מתעורר, לא "תתיר" אינוס, אבל אולי תאפשר בגידה, שהיא עבירה מוסרית, אבל לא פלילית. ז"א אין בה צד בשר ודם שנפגע.

אני חושבת שראוי מאוד להבחין בין הדברים. האם יהיו מיקרים שנצפה מאדם להיות מוסרי. ז"א "לקדש עצמו במותר לו"?
אני הייתי רוצה, שכשמדובר בנשיא מדינת ישראל, שהוא תפקיד ייצוגי, שאני אוכל לומר על אותו אדם, הוא לא רק "לא רע", אלא הוא אדם טוב. הוא מוסרי. בלי שום קשר לחוק עונשין כזה או אחר.
לעומת זאת, ביחס לתפקידים אחרים, דעתי תהיה שונה.

user profile image
פולינה סקלארבסקי
8.01.2015 21:12

היי רוני, מתחילת הדברים שלך אני מבינה שכל עוד איש ציבור עושה עוול בסתר וכלפי חוץ מסלול חייו נראה ישר, זה תקין ועל החברה לקבל את זה. אחר כך את לוקחת את אותו קו ישר (מה שמכונה בלעז integrity) ומצפה מאותו איש ציבור לנהוג בצורה שתסתדר עם דמותו הציבורית הישרה במהלך המשפט, יתנהל בצורה שתיראה לנו עקבית, יעשה מעשים טובים ובסופו של דבר יחזיר לעצמו את מעמדו שנפגע. זה הגיוני שחברה תרצה לראות במנהיגים שלה אנשים ישרים. מבחינתך, במקרים כמו של סילבן שלום או עמנואל רוזן, סגירת התיקים על ידי בית המשפט עוזרת לחברה להבין שמדובר בסך הכל בניסיון להסיט את האדם הישר מדרכו. מבחינתך אם שני אלה ואחרים היו מורידים פרופיל ועושים טוב (ומוודאים שיראו אותם עושים טוב) אפשר היה לישר את הקו בחזרה. הבעיה שלך איתם היא שהם לא עושים את זה, אלא חוזרים מהר לעיסוקם המקצועי המקורי בלי לתת את הדעת על תדמיתם הציבורית, למרות שלא הורשעו. אני מבינה נכון?

user profile image
מיכאל ברמץ
8.01.2015 21:16
אני רוצה להמשיך את הכיוון של שירה בן-אלי בעניין ההבחנה בין סוג ה"תשובה" הנדרשת מ"סתם אדם" לבין זו הנדרשת ממי שמבקש להיות איש ציבור. אנחנו יכולים לקיים דיון שלם (ומעניין) על תשובה, כפרה ומחילה באופן כללי. אני בהחלט חושב שיש חשיבות גדולה לאפשר לאנשים לתקן את דרכיהם. אם יותר לי להוציא את הציטוט הזה מעט מהקשרו, אז בתקופות קודמות השתמשו בשיטה של "ילך למקום שאין מכירין אותו" כדי לפתוח דף חלק; אבל כאן אנחנו לא מדברים על מישהו שמחפש אנונימיות ושלא יזכירו לו את עברו, אלא דווקא מישהו שמבקש להיות (שוב, או עדיין) בתפקיד ציבורי – תפקיד שבו רואים אותו, שומעים אותו, אולי הוא אפילו אמור להיות דמות ייצוגית ומודל לחיקוי. במקרה כזה, דומני שאכן הקריטריונים לתשובה צריכים להיות גבוהים יותר.
user profile image
שלמה נטר
5.01.2015 21:26
הפרשנות שלי למקרים כאלה, כמו קצב ואולמרט ואחרים, היא שפעם נהגו כך למרות שזה לא היה חוקי זה היה נהוג, ואחר כך כלומר לאחרונה החליטו לבצע אכיפה וענישה. זה כמו המשפט המפורסם של ספירו אגנו סגן הנשיא של ניקסון שאמר "הממזרים שינו את הכללים ושכחו להגיד לי", מאחר שנתפס ונענש. סליחה שאני משתמש במקורות לא מסורתיים. אז אולי אנשים כאלה אשמים, אבל קצת פחות אשמים בכל זאת עדיין אשמים. אני מציע להם במקום להתגונן כן לקחת אחריות ולרצות את העונש בכבוד. עוד דוגמה מצחיקה: הקומוניסטים האידיאליסטים ברוסיה היו נאשמים לשווא וגם מודים באשמה ונענשים ברצון. למה? כדי לשרת את המפעל הקומוניסטי. זה לא טוב. אבל, אם יש לנו פוליטיקאים שכן עשו דברים לא כשרים, למרות שכולם עשו דברים כאלה זה היה נהוג, אז לכל הפחות יקבלו את אשמם ויודו באשמם כדי להגיד לציבור- אכן כן הזמנים השתנו והנוהג משתנה, לא שולחים ידיים וכדומ

 

user profile image
ערן בן-יהודה
5.01.2015 21:26
כאשר הנאשם הוא איש ציבור, שמו הטוב נפגע רק מעצם העלאת החשד. אצל רוב האנשים ובמיוחד בפוליטיקה אין לבן אדם כלי חשוב יותר משמו הטוב. גם במקרה של צו איסור פרסום המקרה דולף לרשת ומבטל אותו לחלוטין.לעומת אותו איש ציבור, המתלונן (זכר או נקבה) אינו נושא בשום אחריות לתוצאות התלונה. אני לא מכיר מקרה שבו נמצאה תלונה כלא נכונה ובעקבותיה נחשף שמו של מתלונן או שנשא באחריות משפטית משמעותית. אני מבין את הרצון של מערכת המשפט ושלנו כחברה לעודד ולגבות את אותם מתלוננים אך חייבים למנוע מזה להפוך לכלי ניגוח פוליטי. אני מתקשה להבין מה גורם במקרה של סילבן להחזיק בבטן תלונה במשך 14 שנים ולהזכר דווקא עכשיו.

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש