להתחברות

פתיחה

הונאה – הגדרה

הונאה – הגדרה

לועזית: fraud 
פעולה או מהלך של רמאות, הנעשה ביודעין ובמגמה להונות, לכזב, או לפגוע בזכויותיו החוקיות של אחר, כדי לזכות ברווח שלא כחוק, או ביתרון בלתי הוגן. הונאה כוללת מצג שווא ביודעין, או העלמה ביודעין, של עובדה מהותית, במטרה להשפיע על אחר לפעול, או להימנע מלפעול, בצורה מסוימת. לדוגמה, תיאור כוזב של עובדה מתוך כוונה שהאיש המרומה יפעל על פיה וזה אומנם פעל כך ונגרם לו נזק כספי. יתר על כן, אין צורך בכוונה לגרום נזק כספי או להרוויח, וכן אין זה חשוב אם העבריין התכוון לרמות אדם אחר ולא את זה שנפגע (גם תרמית). (מתוך אתר מעות)
סיכום