להתחברות

פתיחה

ריגול תעשייתי שווה להונאה

ריגול תעשייתי שווה להונאה

אין לך הונאה גדולה מזו. מפורש במקורות כי אפילו "לא ישאל למחיר המוצר אם לא מתכוון לקנותו", ובוודאי אסור להטעות.

ריגול תעשייתי הכרחי לעסק

ריגול תעשייתי הכרחי לעסק

זוהי נורמה עסקית מקובלת. אנו יכולים להניח בוודאות כי הצד השני עושה זאת לנו ו"עם נבר תתבר" (שמואל ב כב כז). מכיוון שזוהי פעילות הכרחית לעסק – מותר.

סיכום