להתחברות

פתיחה

להתיר פתיחת המרכולים

להתיר פתיחת המרכולים

סגירת רשתות המזון פוגעת ברווחתם של אותם תושבי תל אביב  שלא מספיקים את קניותיהם במהלך השבוע . מעבר לכך סגירתם בחוק  מהווה כפיה דתית כלפי אורח חייהם הליברלי  של תושבי תל אביב  והפרת הסטטוס קוו הקיים כיום רוב הציבור בעיר איננו מעוניין בסגירת הרשתות וחוק הרשויות המקומיות מאפשר שיקול דעת לכל עיריה לפעול לפי אופיה הייחודי ..

לאסור פתיחת רשתות המזון

לאסור פתיחת רשתות המזון

הסכמה לפתיחת רשתות המזון פוגעת בבעלי המרכולים הקטנים שאינם יכולים להרשות לעצמם לשכור עובדים בשבת וכתוצאה מכך פרנסתם נפגעת . חוק שעות עבודה ומנוחה בא להגן על עובדים ולאפשר להם מנוחה בשבת מה שמפר את מקומה של השבת בתרבות הישראלית  .  תל אביב איננה מנותקת משאר המדינה וגם בה יש אוכלוסיה המעוניינת בצביון יהודי לשבת. לכן את רשתות השיווק שבתוך העיר יש לסגור.

סיכום 

בעלי המרכולים הקטנים עתרו לבג"ץ בטענה שהקנסות המוטלים על פתיחה בשבת יוצרת חוסר איזון בשוק. בעוד הרשתות הגדולות סופגות את הקנס בקלות, המרכולים הקטנים לא עומדים בו.

עיריית ת"א טענה שאין מטרתם של חוקי השבת למנוע תחרות, אך בג"ץ הורה על סגירת הרשתות עד להסדרה חוקית של המצב.

 

יש שראו בפתיחת הרשתות בשבת דלדול האופי היהודי של ת"א, אך יש שראו במצב הקיים איזון לגיטימי שנרקם לאורך השנים, המשקף את האופי התל אביבי .

הציבור התל אביבי עצמו חלוק בשאלה האם פתיחת הרשתות תואמת את אופי השבת הרצויה בעיר.

ולבסוף, נשאלת השאלה היכן ראוי לפתוח והיכן לסגור, האם יש להבדיל בין מרכזי הערים לשוליהן
ומה ההשלכות של הכרעה זו.

 

בכל הדיונים מצויינים שמות בעלי העמדות כדוברים ישירים. אנו מבקשים להדגיש שמדובר בסיכום עמדתם על ידינו.