להתחברות

פתיחה

דמוקרטית קודמת ליהודית

דמוקרטית קודמת ליהודית

הנהגת נישואין אזרחיים היא הדרך היחידה לשמור על זכויות האדם הבסיסיות והן גוברות על כל שיקול אחר.

כפיית נישואין דתיים אינה ניתנת ליישוב עם זכויות אדם, בשל הפגיעה הבלתי פתירה בעקרונות השיוויון וחופש הדת.

 

יהודית קודמת לדמוקרטית

יהודית קודמת לדמוקרטית

שימור הבלעדיות של הנישואין הדתיים היא הדרך היחידה להבטיח את המשכיותו ואחדותו של העם היהודי ואת ציביונה היהודי של המדינה.

בעלי העמדה: הרב אלי בן דהן, הרב דוד סתיו.

איזון בין הדמוקרטית ליהודית

איזון בין הדמוקרטית ליהודית

ניתן להגיע לאיזון בין המימד היהודי של המדינה למימד הדמוקרטי בדרכים שונות.

לגישה זו שלוש וריאציות עיקריות: שימור מסלול ייחודי דתי בצד אופציה אזרחית (ברית זוגיות), מתן אפשרות בחירה בין מגוון טקסים יהודיים ופרשנות רוח ההלכה בדרך המכילה תפישה דמוקרטית.

 

בעלי העמדה: שחר ליפשיץ, שי זרחי , אבישלום ויסטרייך ופנחס שיפמן (נייר העמדה בעמוד 40), סוזן וייס.

סיכום 

דמוקרטיה מחויבת להגן על זכויות היסוד של אזרחיה, כולל הזכות להנשא .

מאידך ישנה לגיטימציה למדינה  לקדם ערכים חברתיים ותרבותיים שונים (ובמיוחד בתחום המשפחתי)  .השאלה היא האם הפגיעה בזכויות האדם עקב המונופול הדתי על נישואין וגירושין בישראל היא סבירה ומוצדקתמידתית ומאוזנת?

יש הטוענים שהפגיעות בזכויות מוצדקות לשם קיומה של ישראל כמדינה יהודית.

אחרים סבורים שהפגיעות עולות על הנדרש ומציעים דרכים שונות לאיזון בין אופיה היהודי והדמוקרטי של המדינה: אלו כוללים הקמת מסלול אזרחי לרישום זוגיות בלצד המסלול הדתי הקיים , ת ייסוד מסגרת אזרחית רחבה לנישואין וגירושין בישראל שתכיר בריבוי טקסים או פרשנות מסורת ישראל  בדרך שמכילה תפישה דמוקרטית.