להתחברות

פתיחה

שמיטה כהרפיה

שמיטה כהרפיה

מאמין בא אל הבודהה עם שני זרי פרחים כמנחה,
אחד בכל יד.

הבודהה פנה אל עבר ידו הימנית ואמר לו
– שמוט את זה

המאמין שמט.

 

אז פנה הבודהה אל ידו השמאלית ואמר
– שמוט את זה.

המאמין שמט.

אז פנה הבודהה למרכז, הצביע על האיש ואמר
– שמוט את זה.
(סיפור זן)

שמיטת דעות קדומות ופתיחת שדות מחשבתיים

שמיטת דעות קדומות ופתיחת שדות מחשבתיים

מקובלת היא החלוקה של המצוות
למצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחבירו…

גדולה מצווה זו של שביעית
שכרוכים ומשתלבים בה שני התכנים גם יחד;
וכמבנה-על המזדקף ועולה מעל שני תכנים אלה-
מצווה שבין אדם לעצמו,
בהיותה מיועדת לפתוח לאדם אופקים חדשים
לשלמות והשתלמות.
(הרב שאול ישראלי)

עצירה של מרוץ החיים

עצירה של מרוץ החיים

"צורך מיוחד היא לאומה זו,
שהיצירה האלוקית נטועה בקרבה באופן בולט ונצחי,
כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה
המאור האלוקי שלה בכל מלא זוהרו,
אשר לא ישביתוהו חיי החברה של עול עם העמל והדאגה,
הזעף והתחרות אשר להם,
למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה
טהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא…."
(הראי"ה קוק, "שבת הארץ")
סיכום 

בסוגיה זו , נפרסות אפשרויות

מגוונות ועשירות

ליצירת אקלים מיוחד

שבו נוכל לעצור לרגע ,

לנשום ולהפגש עם עצמנו ,

משפחתנו  וקהילתנו .

 

 

אישים וקבוצות מכל רחבי הארץ ומכל מגוון הזהויות והשקפות העולם

משתפים אותנו בדרך הייחודית שאותה יצרו לעצמם בשנה האחרונה .

 

הנכם מוזמנים להצטרף ללמוד מאחרים ולשתף את כולם בדרכים המקוריות שלכם