להתחברות

פתיחה

בית שמאי

אסור לשקר  אפילו כדי לשמח חתן וכלה חשוב להימנע מלומר דבר שקר אלא רק במקרה חמור. במקרה של חתונה ניתן לשבח את הכלה על מה שבאמת יש בה ולהרחיק את השקר מהחברה שלנו.

יוסף שטרית  ואני חולק על יוסי צוריה

להרחבת העמדה לחץ כאן   

בית הלל

מותר לשקר כדי לשמח חתן וכלה . החיים אינם בית משפט . מערכת יחסים חברתית מחייבת עיגול פינות ויצירת אווירה טובה ומעודדת לכולם.  אם החתן בחר בכלה הרי היא בוודאי נאה בעיניו. שמחת בני הזוג חשובה יותר מקריטריונים אסתטיים מחמירים.

להרחבת העמדה לחץ כאן

סיכום