להתחברות

עמוד משתתף

מנחה

עורך ב"סוגיא"

מנחה

נישואין אזרחיים

מהי החלופה האזרחית הרצויה לנישואין? בשיתוף עם מרכז מציל"ה

נישואין וגירושין בישראל

העמדות העיקריות לגבי דרך הנישואין והגירושין בישראל

שבתון לכל עובד

האם יש לחוקק שבתון לכל עובד?

מהי סוגיא

רשת של רשתות דיונים ומחלוקות, בשאלות החיים הבוערות, בהשראת החשיבה התלמודית

נישואין "יהודיים" או "דמוקרטיים"

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בשאלת הנישואין?