להתחברות

עמוד משתתף

אודי ליאון

אודי ליאון

הונאה בעסקים

פתיחה לדיון בשאלת הלגיטימיות של הונאה בעסקים

איסור הונאה במקורות

מהו משמעותו של איסור הונאה במקורות והאם יש לו משמעות בימינו?

שבתון לכל עובד

האם יש לחוקק שבתון לכל עובד?

קרבן או מקרבן

האם אין בהכשלת מינוי של איש ציבור שתיקו נסגר- משום עוול?

שקרים לבנים

כיצד נוהגים בחבר שבת זוגו אינה מתאימה לו?