להתחברות

member page

אודי ליאון

אודי ליאון

הונאה בעסקים

פתיחה לדיון בשאלת הלגיטימיות של הונאה בעסקים

איסור הונאה במקורות

מהו משמעותו של איסור הונאה במקורות והאם יש לו משמעות בימינו?

שבתון לכל עובד

האם יש לחוקק שבתון לכל עובד?

קרבן או מקרבן

האם אין בהכשלת מינוי של איש ציבור שתיקו נסגר- משום עוול?

שקרים לבנים

כיצד נוהגים בחבר שבת זוגו אינה מתאימה לו?