להתחברות

עמוד משתתף

עורך

עורך

ריגול תעשייתי

באילו מקרים מותרת שליחת "מרגל" לבדיקת מחירי החברה המתחרה?

הונאה בעסקים

פתיחה לדיון בשאלת הלגיטימיות של הונאה בעסקים

איסור הונאה במקורות

מהו משמעותו של איסור הונאה במקורות והאם יש לו משמעות בימינו?

נישואין אזרחיים

מהי החלופה האזרחית הרצויה לנישואין? בשיתוף עם מרכז מציל"ה

נישואין וגירושין בישראל

העמדות העיקריות לגבי דרך הנישואין והגירושין בישראל

פתיחת המרכולים בתל אביב

האם יש לאסור פתיחת רשתות שיווק בשבת בתל אביב?

מסחר בשבת

האם יש להתיר או לאסור פעילות מסחרית בשבת ?

מהי סוגיא

רשת של רשתות דיונים ומחלוקות, בשאלות החיים הבוערות, בהשראת החשיבה התלמודית

נישואין "יהודיים" או "דמוקרטיים"

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בשאלת הנישואין?

קרבן או מקרבן

האם אין בהכשלת מינוי של איש ציבור שתיקו נסגר- משום עוול?